Sürdürülebilir kalkınma temelinde Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocukların ve ayrılan gençlerin yaşam kalitelerini artırmak ve sosyal hizmetler alanında politika oluşturan ve politika oluşumuna katkı sağlayan öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.