İnsan odaklı, güvenilir, yenilikçi, sorumlu ve özveriliyiz. “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” Sözü düsturumuzdur. Geçmişte beraber yaşamış ve gelecekte beraber yaşamak arzusunda olan, aralarında din, dil, örf, adet ve akrabalık olan bu millete hizmet yegane değerimizdir.