Ulusal politika ve programlarla uyum içinde sosyal hizmetler, çocuk, gençlik ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, platform ve sendikalar ile işbirliği halinde politikalar üreten bir Sivil Toplum Kuruluşudur.