1. Vatansever olmak.
  2. Devletçi olmak.
  3. Misak-ı Milli sınırları içinde devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak ve korumak.
  4. Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak.
  5. Dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilmek ve kabul etmek.
  6. Birey hakkının en temel insan hakkı olduğunu bilmek ve korumak.
  7. İnsan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak.
  8. Her düşünceyi, özgür iradeyi, fikir inanç ve ifade özgürlüğünü en temel insan hakkı bilmek ve savunmak.
  9. Toplumun kültür alt yapısını oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer yargılarına saygılı olmak.
  10. İdeolojik ve siyasi yapılanmalardan her zaman ve zeminde uzak kalmak.
  11. Yapılan çalışmalarda doğruluk ve dürüstlükten asla taviz verilmeyecektir.